Job&Råd | Ydelser
14282
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14282,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

Vores ydelser i Job&Råd

Vi arbejder ud fra en åben og imødekommende forståelse for det enkelte menneske. Med høj faglighed, empati, og kreativitet skaber vi nye jobmæssige løsninger. Vi sammensætter eksisterende muligheder på en ny måde. Dét er vi særligt gode til hos Job&Råd. Men først og fremmest er vi gode til at fremelske ressourcer hos den enkelte, så passivitet forandres til aktivitet og fremgang.

Jobafklaring

Job&Råd hjælper med afklaring af sårbare lediges kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettede udviklings- og afklaringsforløb.

 

Den ledige starter med et kortere opstartsforløb på typisk 4 uger. Her arbejder den ledige sammen med sin personlige virksomhedskonsulent for at skræddersy den helt rette plan.

 

Vi har især fokus på at sætte kompetencer og reelle jobmuligheder i spil, så jobplanen bliver optimal for den ledige.

 

Vi hjælper målrettet den ledige med at finde den helt rigtige virksomhed. I en virksomhedspraktik får den ledige støtte og vejledning før og under praktikken. Målet er at den ledige opbygger erfaring, selvtillid og arbejdsidentitet og derigennem får tro på en jobmæssig fremtid – uanset en væsentlig barriere.

Ressourceforløb

Hos Job&Råd tænker vi i helheder og vi er derfor den perfekte samarbejdspartner, når det drejer sig om at skabe udviklingsforløb, hvor den ledige eller sygemeldte har brug for en bred indsats.

 

Vores store viden om psykisk og fysisk sårbarhed, betyder at vi fra starten understøtter indsatsen med en systemisk og anerkendende tankegang og metode.

 

Vi kan enten være den ledige eller sygemeldtes mentor og medvirke til at fastholde behandlingsforløb eller en social stabilisering, eller vi kan være den sparringspartner som kan fastholde en jobrettet indsats.

 

Det kan f.eks. ske ved at tilbyde vejledning, coaching og jobsøgning, eller ved at tilrettelægge en virksomhedspraktik, hvor arbejdsevnen kan komme i spil. Vi sørger løbende for skriftlige tilbagemeldinger til den koordinerende sagsbehandler, så indsatsen afstemmes med den ønskede progression.

Fleksjob-ordingen

Hos Job&Råd får ledige med fleksjob-ordning store muligheder for at få hjælp til at finde et nyt fleksjob.

 

Job&Råd er blandt landets mest erfarne, når det drejer sig om at matche en fleksjobberettiget ledig med en passende jobmulighed.

 

Vores evne til at fremelske potentialet hos den ledige og kombinere det med virksomhedernes behov for en begrænset arbejdskraft, skaber mange nye jobåbninger. Succesen skabes gennem en effektiv jobsøgningsproces og et indgående kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft.

 

Vores hensynsfulde og empatiske tilgang til mennesker betyder også, at vi er den perfekte sparringspartner, når opgaven er at afklare og rådighedsvurdere ledige med fleksjobordning.

Mentorforløb

Job&Råd tilbyder mentorordning til forskellige persongrupper. Det kan være til sårbare unge der har brug for ekstra støtte og vejledning i forbindelse med f.eks. valg af uddannelse, finde et stabilt livsgrundlag, komme ud af misbrug eller finde en bolig.

 

Eller det kan være ledige eller sygemeldte med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, der har brug for at fastholde et afklaringsforløb, f.eks. i forbindelse med en virksomhedspraktik, behandlingsforløb, jobafklaring eller et ressourceforløb.

 

Fleksjobvisiterede der har brug for særlig støtte under indkøring eller fastholdelse af en ansættelse. Vores konsulenter er meget kompetente og erfarne, når det drejer sig om at støtte mennesker med meget omfattende støttebehov.

Jobcoaching

Ledige og sygemeldte kan få målrettet hjælp til at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Vi bruger erhvervsvejledning, samt systemisk og anerkendende coaching til at motivere den sygemeldte eller ledige og skabe tro på at der kan skabes positiv udvikling.

 

Vi har stor indsigt i stress-problematik, psykisk sårbarhed og funktionelle lidelser. Vi forstår at tilgodese individuelle behov, så den sygemeldte eller ledige både føler sig respekteret og samtidig kan arbejde fremadrettet med på en ny plan.

Mindfulness og Stresscoaching

Hos Job&Råd kan stressramte og mennesker der begrænses af angst, depressivitet eller smerter, få tilbud om at deltage i det anerkendt og meget virkningsfulde mindfulness efter MBSR-metoden. I forløbet tilbydes også individuel stresscoaching og mentaltræning.

Mindfulness-forløbet varer 8 uger og kan evt. kombineres med de øvrige tilbud hos Job&Råd. Forløb kan tilrettelægges både med små hold på 3-5 deltagere eller som individuelle forløb.

Download flyer om forløbet

  • Vi arbejder med helhedsløsninger
  • Vi samtænker og koordinerer indsatsen
  • Vi udfolder menneskers potentiale
  • Vi skaber håb og positiv energi
  • Vores indsats er håndholdt

Læs mere om vores værdier

Læs mere om vores ydelser i disse foldere:

 

Job&Råd brochure til borgere

Bliv Jobklar

Mindfulness

VORES ARBEJDSMETODER