Job&Råd | Medarbejdere
13396
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13396,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

Medarbejdere

I mødet med den engagerede og professionelle medarbejder fra Job&Råd, vil den ledige genopdage sit potentiale og finde fornyet tro på sine egen kapacitet. Job&Råds medarbejdere motiverer og inspirerer de ledige, så den helt rigtige individuelle plan og løsning kommer på plads.

Jens er Internationalt certificeret Stresscoach (ICI) og mindfulness-instruktør. Jens har stor erfaring i arbejdet med at skabe løsninger for mennesker, der har brug for at finde et nyt og mere holdbart ståsted på arbejdsmarkedet.
” Jeg er især optaget af at skabe trivsel for mennesker i arbejde. Det er min erfaring, at mennesker blomstrer, når de mødes med forståelse, anerkendelse og tillid. Sammen kan vi finde den sunde og meningsfulde måde at indrette arbejdslivet. Der findes en løsning for alle”.

Jens Jessing Jørgensen, HR Direktør

5129 4331 / jens@jobraad.dk

Tina er oprindeligt uddannet Socialpædagog og har i mange år arbejdet med børn, unge og voksne borgere bl.a. indenfor handicap/socialpsykiatri området. De seneste år har Tina været beskæftiget som Neuropædagog ved Bosted for beboere med Handicaps.
Tina er uddannet proceskonsulent fra UCC/Go’Process og har iværksat udviklingsprocesser i personalegrupper og borgere bosat i socialpædagogiske bosteder.
Tina er i gang med en certificering i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi.
I mødet med borgeren er Tina optaget af opbyggende og tillidsfulde samtaler med henblik på at hjælpe borgeren hen imod bevidsthed om egne ressourcer. I processen arbejder vi henimod parathed til styring i eget liv ved at booste hjælp til selvhjælp i forhold til beskæftigelse.

Tina Toft-Jørgensen, Salg- og marketingdirektør

6013 7033 / tina@jobraad.dk

Lars er uddannet ergoterapeut og har en overbygning i systemisk og narrativ terapi og intervention. Har desuden en supervisionsuddannelse fra Kemplerinstituttet og beskæftigelsesministeriets projektlederuddannelse. Lars har mange års erfaring inden for psykiatrien og som psykiatrisk jobkonsulent.

”Jeg har arbejdet med afklaring og jobformidling i 18 år og oplever fortsat en daglig glæde ved at hjælpe mennesker med at finde et ståsted på arbejdsmarkedet.”

Lars Buhrkall, Konsulent

5129 4332 / lars@jobraad.dk

Keld er en erfaren jobkonsulent og har en baggrund inden for salgs- og markedsføring. Keld er en inspirator og er god til at skabe relationer. Han kan altid finde løsninger på ny karriereudvikling og jobsøgning for ledige med særlige behov. Kelds særlige styrkeområder: motiverende, resultatskabende jobsøgningsforløb.
”I jobsøgningsforløb med ledige bliver jeg fyldt med energi og får en dybfølt lyst til at hjælpe og finde løsninger. Når jeg hører om menneskets udfordringer og eventuelle problemer, strømmer det ind med gode idéer til hvad der kan hjælpe personen videre i livet, og så handler vi på det - sammen”.

Keld Hasforth, Konsulent

2444 5693 / keld@jobraad.dk

Carstens første uddannelse er inden for gastronomi og har mange års ledererfaring i restaurationsbranchen. Han har administreret ledelse samt HR-arbejde, og har været ansvarlig for udvikling af personalet og restauranternes profil.
Mange år i restaurationsbranchen har skabt et meget bredt og solidt virksomhedsnetværk, hvilket gør at han forholdsvis hurtigt kan placere borgere i fleksjob eller ordinær beskæftigelse inde for restauration, håndværk, rengøring/opvask og nattelivsbranchen.
Kampkunstinstruktør i WingTsun, og i meditation.
Hans ekspertise er bred og hovedsageligt bidrager Carsten med god energi og kontakt til borgere som er- eller har været på kant med loven.
Carsten har 9 års erfaring som selvstændig mentor/konsulent og arbejder med integration af borgere, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Udover dette rekrutterer Carsten sideløbende medarbejdere til restaurationsbranchen.

Carsten Bak Meisner, Konsulent.

6060 6353 / carsten@jobraad.dk

Ea har en bred erfaring med indsatser og afklaring af borgere med komplekse psykiske, fysiske og sociale problemstillinger. Ea er uddannet socialrådgiver, Meta kognitiv terapeut, stresscoach og projektleder. Hun læser aktuelt til psykoterapeut

Ea Svaneklink, Konsulent

5217 4640 / ea@jobraad.dk

Marianne Henriksen, kontormedhjælper

kontakt@jobraad.dk

Lene er teamleder og konsulent. Hun har en kandidatgrad i almen pædagogik og minoritetsstudier. Lene har stor erfaring med arbejdet på beskæftigelsesområdet. Lenes særlige styrkeområder er den tætte og frugtbare indsats i virksomhedssamarbejdet og den virkningsfulde håndholdte indsats.

”Jeg har altid brændt for at hjælpe andre mennesker til at få øje på deres potentiale. Det en daglig motivation for mig at arbejde for at gøre en forskel for nogle mennesker, som er endt i en svær position”.

Lene Iwersen, Økonomidirektør

2370 9029 / lene@jobraad.dk

Malene er Job&Råd´s administrative koordinator. Malene har den daglige kontakt til alle jobcentre og står for tilmeldinger til forløb og afregning af forskellige ydelser hos Job&Råd.
``Jeg elsker at hjælpe sagsbehandleren i jobcenteret og andre samarbejdspartnere med at få den rette service hos Job&Råd. Samtidig er det en stor inspiration for mig at kunne støtte vores konsulenter til at binde de forskellige arbejdsgange sammen, så vi leverer det absolut bedst produkt, til glæde for alle, både borgere, sagsbehandlere og konsulenter”.

Malene Stryhn, Administrativ Leder

2444 5613 / malene@jobraad.dk

Susanne har 20 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet. Hun har arbejdet i beskæftigelsesministeriet i en årrække med udarbejdelse af lovgivning inden for beskæftigelsesområdet.
Hun har arbejdet som konsulent i Jobcentre fra 2007 indtil 2018 med borgere med erhvervet hjerneskade, psykisk syge med diagnoser som autisme, ADHD, paranoid skizofreni, spiseforstyrrelser samt borgere med PTSD.
Fra 2019 har Susanne arbejdet hos Job&Råd med afklaringssager for borgere med erhvervet hjerneskade samt psykisk syge med en eller flere diagnoser, fastholdelsessager samt fleksjobsager.

Susanne Seier-Petersen, Konsulent

6018 8993 / susanne@jobraad.dk

Rey er uddannet socialrådgiver 2006 Cand. Mag Kultur Formidling 2008.
Diplom i ledelse 2012. Har arbejdet med offentlige, statslige organisationer og den private sektor indenfor rådgivning, analyse, udvikling og strategi gennem 18 år, herunder ledelses- og medarbejderudvikling. I det offentlige har hun primært arbejdet med det Specialiserede Socialområde samt Arbejdsmarkedsområdet.
Særlig stor erfaring med: Beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde – voksen handicap og psykiatri samt børn og Unge, med sammenhængende borgerforløb og generelt helhedsorienterede sager, med rehabliteringssager og klargøring af disse via beskæftigelsesfremmende indsatser samt med rådgivning og vejledning på tvær sag sektorer, herunder lovgivning (beskæftigelses, serviceloven, aktivloven mv)

Reyhane Abadi, Konsulent

2685 8447 / reyhane@jobraad.dk

Elvira har arbejdet som myndighed/sagsbehandler i 8 år med borgere med komplekse problematikker (ressourceforløbsborgere)
Er ekspert i småjob/lønnede timer for borgere på ressourceforløbsydelse
Kan vejlede og hjælpe med socialt frikort, smat bruge det som redskab til at opnå lønnede timer
Fokus på afklaring i lønnede timer fx via kombination af praktik og lønnede timer
Handicapkompenserende ordninger
CV-skrivning og jobsøgning: hjælpe borger med at præcisere opgaver, borger kan udføre, ringe til virksomheder, sende ansøgninger til virksomheder mm.
Stor erfaring med forberedelse af sager til rehabiliteringsteam samt deltagelse i rehabiliteringsmøder.

Elvira Ramovic, Konsulent

2671 7381 / elvira@jobraad.dk

Emilie er uddannet pædagog i 2015 med speciale i mennesker med psykosociale udfordringer og har en bred viden indenfor mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Hun har gennem min uddannelse særligt haft fokus på mental sundhed og ved, hvor vigtigt vores erhvervsmæssige tilknytning har i forhold til mental sundhed. Vi har alle brug for at føle, at vi hører til i et fællesskab.
Hun beskæftiger mig især med gruppen af mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelse/autisme. Hun har erfaring med at afdække funktionsniveau, samt støtte i, at tilrettelægge en hverdag så den matcher den enkeltes motivation, ressourcer, erfaringer og livshistorie. Emilie bruger sin pædagogiske baggrund i arbejdet indenfor beskæftigelseslovgivningen og bygger bro mellem udvikling og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Emilie Trads, konsulent

emilie@jobraad.dk

Vi vil gerne fortælle om vores arbejdsmetoder