Job&Råd | Sundhedsforsikring – er det nok?
17043
post-template-default,single,single-post,postid-17043,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

05 sep Sundhedsforsikring – er det nok?

Op mod to millioner danskere har en sundhedsforsikring. Hovedparten er arbejdsgiverbetalte forsikringer, som giver garanti for hurtig behandling til medarbejderne. Jeg har selv en sådan ordning og fik for to år siden ordnet mit knæ på en sundhedsforsikring. Hurtigt og effektivt…

Man kan diskutere om de private sundhedsforsikringer er med til at til forringe det offentlige sundhedssystem, men under alle omstændigheder er de formentlig kommet for at blive – og når skaden er sket, er en SF nu ret rar at have i baghånden.

Men er det også nok for virksomhederne, når de skal forsøge at skabe et sundt arbejdsmiljø? Er en sundhedsforsikring tilstrækkelig, hvis medarbejderne oplever f.eks. stress eller mistrivsel?

Sundhedsforsikringer er skabt til at dække, når skaden ER sket. Ingen sundhedsforsikringer kommer i brug, som et forebyggende værktøj. Statistik fra Forsikring & Pension viser, at sundhedsforsikringer primært bruges til at dække fysiske skader. Kun 15% går til dækning af psykiske skader – vel og mærke skader som ER sket.

Så hvad skal en virksomhed gøre for at forebygge skader, ikke mindst psykiske skader – herunder stress og mistrivsel?

Ja, en gennemarbejdet APV (Arbejdspladsvurdering) kunne være et godt udgangspunkt. Men det er ikke nok. Ofte dækker en APV-undersøgelse ikke tilbundsgående ift om medarbejderne trives. Husk på, at trivsel ikke kun er noget der foregår på arbejdspladsen – man kan også mistrives i den øvrige del af døgnet.

Hvis man som virksomhed vil arbejde seriøst med forebyggelse af sygdom og mistrivsel, så er det nødvendigt at gå mere grundigt til værks og skabe et helhedsbillede af medarbejdernes trivsel.

Når helhedsbilledet er skabt, bør det følges op med egentlige handleplaner (politiker) for at sikre optimale vilkår for medarbejdernes trivsel.

Investeringen af en sådan undersøgelse og udarbejdelse af diverse handleplaner vil hurtigt tjene sig hjem. Mistrivsel og langtidssygdom kan få produktiviteten til at falde drastisk og samtidig dræne kassen.

Så selv om det er dejligt at have en sundhedsforsikring, så bør den ikke være virksomhedens eneste værktøj overfor en evt. skrantende helbredstilstand.

Jens Jessing Jørgensen