Job&Råd | Er der muligheder på arbejdsmarkedet for flygtninge?
15340
post-template-default,single,single-post,postid-15340,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

10 feb Er der muligheder på arbejdsmarkedet for flygtninge?

Det kan være svært at få foden ind på arbejdsmarkedet, hvis man af forskellige årsager ikke kan leve op til arbejdsmarkedets krav. Det kan være nedsat arbejdsevne pga. funktionsnedsættelser – altså forskellige fysiske eller psykiske handicaps. Det kan være sproglige barrierer, fordi man ikke mestrer dansk på tilstrækkeligt højt niveau. Eller det kan være sociale udfordringer, som at man har så lidt erfaring med at have et job, at man aldrig har lært at møde til tiden eller at man har et problem med alkohol.

Men selvom man har forskellige udfordringer, så findes der i dag en lang række muligheder for at få støttede jobs (fleksjob, løntilskud, praktikantstillinger mv), som i sig selv kan være meningsfyldt eller som kan vise sig at være vejen frem til varig beskæftigelse. Og indenfor dette felt er der nogle vigtige budskaber fra forskningens verden (blandt andet fra diverse SFI’s rapporter), der er aktuelle lige nu, hvor flygtninges integration på arbejdsmarkedet bliver diskuteret flittigt. Ikke mindst set i lyset af LO-DA’s nye forslag om en integrationsgrunduddannelse.

Det væsentligste budskab er, at virksomhederne faktisk er parate til det: Der er et potentiale hos virksomhederne, når det gælder om at ansætte flere i støttet beskæftigelse. Vores nyeste rapport om virksomhedernes sociale engagement viser, at godt 20 procent af de virksomheder, der ikke har medarbejdere med nedsat arbejdsevne ansat, vurderer, at det både er praktisk og økonomisk muligt at have personer med nedsat arbejdsevne ansat.

Læs hele artiklen fra SFI her….