Job&Råd | Nu ved vi, hvad der øger jobsandsynligheden
16614
post-template-default,single,single-post,postid-16614,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

25 jan Nu ved vi, hvad der øger jobsandsynligheden

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er både nationalt og internationalt set det hidtil mest omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie, der har undersøgt, hvad der rent faktisk gør, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde.

Ti jobcentre har medvirket i forskningsprojektet. De har over fire år foretaget gentagne progressionsmålinger på ca. 4.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er blevet gennemført over 27.000 målinger.

Jobcentrene har målt på 11 udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. Det er eksempelvis vurderinger af borgerens helbredsmestring, hverdagsmestring, tro på at få job, samarbejdsevner og jobsøgningsadfærd. Fællesnævneren for de udvalgte indikatorer er, at de er mulige at påvirke fremadrettet med forskellige indsatser.

De første forskningsresultater fra BIP er nu udgivet i en rapport. Rapporten dokumenterer hvilke indikatorer, der hænger sammen med øget jobsøgning og jobsandsynlighed.

Det viser sig, at de fremadrettede BIP indikatorer har langt større evne til at forudsige beskæftigelse end de bagudrettede registerdata, som vi normalvis har adgang til. Vi står derfor nu med et sæt af indikatorer, der har dokumenteret sammenhæng med job, og som samtidig er direkte handlingsanvisende for jobcentrene.

Det betyder, at vi nu ved, hvilke forhold vi skal forbedre for udsatte kontanthjælpsmodtagere for at forbedre deres jobsandsynlighed.

Indikatorerne giver også mulighed for løbende at dokumentere, om de aktiveringsindsatser, der igangsættes i jobcentrene, bidrager til at øge borgernes jobsandsynlighed.

Perspektiverne i den nye viden er store. Hvis indikatorerne anvendes som et aktivt styringsredskab af jobcentrene, vil vi potentielt kunne undgå langvarige forløb, som reelt ikke skaber større jobsandsynlighed.

Rapporten kan downloades her:
BIP Indikatorer og jobsandsynlighed