Job&Råd | Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer
17154
post-template-default,single,single-post,postid-17154,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

08 jul Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer

LG Insight har i samarbejde med Danmarks Radio (DR) gennemført en spørge- skemaundersøgelse (survey) blandt de kommunale jobcentre vedrørende deres anvendelse af mentorordninger. Undersøgelsen er gennemført i april-maj 2018, og 56 jobcentre har deltaget i undersøgelsen.

LG Insight har udarbejdet spørgeskemaet, som er målrettet kommunale team- ledere og sendt til 94 jobcentre (dækkende 98 kommuner). Der er gennemført 56 besvarelser fra jobcentrene, hvilket svarer til en svarprocent på 60 pct.

I nærværende notat er resultaterne af undersøgelsen præsenteret i en kort og deskriptiv form. Læs mere her…