Job&Råd | En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice
16619
post-template-default,single,single-post,postid-16619,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

08 mar En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte jobudviklingen i starten af 2013. Jobfremgangen er bredt funderet i mange forskellige brancher, men især inden for erhvervsservice er antallet af beskæftigede øget markant. 

Fra tredje kvartal 2008 begyndte beskæftigelsen at falde, og først i starten af 2013, vendte udviklingen og beskæftigelsen begyndte igen at vise positive takter.

AE har set nærmere på, i hvilke brancher beskæftigelsesfremgangen primært er sket. Fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 38.000 fuldtidspersoner.

Mere end en tredjedel af beskæftigelsesfremgangen er sket inden for erhvervsservice, som dækker over virksomheder med meget forskelligartede arbejdsområder. For eksempel hører både advokatvirksomhed og rengøring under denne branche.

Der er ligeledes sket en stor beskæftigelsesfremgang ingen for handel og transport mv., som ligeledes dækker over både postvæsenet, detailhandlen og restaurationsbranchen.

Endelig er der også inden for både bygge og anlæg og i industrien blevet skabt markant flere job gennem de senere år.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd